Dajcie nawet ślepym bawić się w ciuciubabkę! Stanisław Jerzy Lec
Page Designed by Tmaxwell